TS. Trịnh Đức Thiện

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailGoogleScholarResearchGatePhone
TS Trịnh Đức Thiện hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử. Là cựu sinh viên của Khoa Vật lí khóa 2002-2006 và công tác tại Khoa từ năm 2006. Các môn đang tham gia giảng dạy gồm: Vật lí Bán dẫn, Cơ sở Vật lí 3 (tiếng Anh), Cơ sở Vật lí 5, Thực hành Vật lí Chất rắn – Điện tử.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002 – 2006.
 • Thạc sĩ Vật lí Chất rắn – Viện Vật lí lí thuyết, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2006-2008.
 • Tiến sĩ Vật lí Chất rắn – Đại học Sư phạm Cachan (Cộng hòa Pháp), 2012-2015.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006 – nay.

GIẢNG DẠY

 • Vật lí Bán dẫn
 • Cơ sở Vật lí 3 (tiếng Anh)
 • Cơ sở Vật lí 5
 • Thực hành Vật lí Chất rắn – Điện tử

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu quang phi tuyến, vật liệu quang tử.
 • Hiệu ứng plasmonic trên hạt nano kim loại.
 • Vật liệu quang xúc tác.