TS. Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailResearchGatePhone
Nhận bằng Tiến sỹ tại ĐH Hiroshima, Nhật Bản và trở về Khoa công tác từ năm 2018 đến nay, mình vừa đảm nhận công tác giảng dạy và phát triển hướng nghiên cứu về vật liệu và linh kiện bán dẫn, chủ trì 2 đề tài NCKH cấp Bộ và Nafosted, hợp tác làm trợ lý giáo sư và nghiên cứu với ĐH Hiroshima.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2005-2009:  Cử nhâ sư phạm chất lượng cao, Khoa Vật lí, ĐHSPHN
 • 2010-2013: Thạc sỹ Vật lí, ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN
 • 2015-2018: Tiến sỹ, ĐH Hirohima,  Nhật Bản

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2010  – nay: Giảng viên, Khoa Vật lí, ĐH SPHN
 • 4/2021 –  nay: Trợ lý giáo sư, ĐH Hiroshima, Nhật Bản

GIẢNG DẠY

 • Vật lí điện tử
 • Electronic Physics
 • Các môn chuyên ngành Vật lí Điện tử

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu màng mỏng bán dẫn poly-Si
 • Transistor màng mỏng
 • Vật liệu meta