TS. Phạm Đỗ Chung

Giảng viên, Phó Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarHomePhone
TS. Phạm Đỗ Chung hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khoá 50, công tác tại Khoa từ năm 2006. Hiện nay là Giảng viên, Uỷ viên Ban chấp hành Công Đoàn Khoa; giảng dạy các môn Cơ sở Vật lí 5, Thực hành vật lí 3, Vật lí chất rắn.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoá 50, 2000 – 2004
 • Thạc sĩ Khoa học Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004 – 2006
 • Tiến sĩ Vật lí – Đại học Bách khoa Paris (École Polytechnique), 2010 -2014

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006 – 2020
 • Giảng viên, Ủ viên Ban chấp hành CĐ Khoa – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020 – nay

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở vật lí 5
 • Thực hành Vật lí 3
 • Vật lí chất rắn

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Hiệu ứng từ điện trở, từ điện trở dị hướng (AMR) của vật liệu nano – Spintronics
 • Các hiệu ứng vận chuyển nhiệt điện dị hướng (Nernst, Righi-Leduc, Hall Planar,…) – Spin caloritronics
 • Mô phỏng các vật liệu từ có cấu trúc nano
 • Vật liệu quang xúc tác