PGS. TS. Thị Mai Oanh

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailGoogleScholarResearchGatePhone
Là sinh viên lớp Y4-K50. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, học cao học tại Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2007, bắt đầu làm việc tại bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử - khoa Vật lí với vai trò giảng viên. Các môn học đã từng phụ trách: Vật lí bán dẫn, Từ học và siễu dẫn, Vật lí đại cương, Thực hành vật lí chất rắn, Fundamental of Physics 3, Fundamental of Physics 5, … Tháng 12/2028, kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Tháng 2/2021, được bổ nhiệm Phó Giáo Sư chuyên ngành Vật lí.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 9/2000-5/2004: Sinh viên khoa Vật lí – ĐHSP Hà Nội
 • 10/2004-10/2006: Học viên cao học Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu ITMS – ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • 12/2011 – 12/2015: Nghiên cứu sinh tại Khoa Vật lí – ĐHSP Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 10/2007: Giảng viên tại bộ môn VLCR-ĐT, khoa Vật lí, ĐHSP Hà Nội
 • 6/2009: Viên chức khoa Vật lí, ĐHSP Hà Nội (giảng viên)
 • 12/2018: Kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng – Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Vật lí bán dẫn
 • Từ học và siễu dẫn
 • Vật lí đại cương
 • Thực hành vật lí chất rắn
 • Fundamental of Physics 3
 • Fundamental of Physics 5

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Natural Gemstone
 • Photocatalytic Semiconductor
 • Multilfferroics