CN. Nguyễn Thành Lập

Giáo viên thực hành, Tổ trưởng Công đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookPhone
CN. Nguyễn Thành Lập hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khoá 2000-2004, công tác tại Khoa từ năm 2004. Hiện nay là Giảng viên thực hành, tổ trưởng công đoàn bộ môn Chất Rắn – Điện tử. Phụ trách, hỗ trợ giảng dạy thí nghiệm Vật lí 3, tham gia bồi dưỡng các đội tuyển Olimpic Vật lí như SphO, APhO, EuPhO, IPhO…

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000-2004

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giảng viên thực hành – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004 – nay

GIẢNG DẠY

  • Thực hành Vật lí 3
  • Thực hành đội SPhO
  • Tham gia bồi dưỡng các đội tuyển Vật lí thi AphO, EuPhO, IPhO