GS. TS. Lục Huy Hoàng

Đảng uỷ viên, Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarPhone
PGS.TS. Lục Huy Hoàng là Giảng viên Cao cấp Tại Bộ môn Vật lí Chất rắn- Điện tử, Khoa Vật lí. Hiện nay đang đảm nhận các nhiệm vụ Đảng ủy viên, Bí Thư Chi bộ, Trưởng khoa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Vật lí Việt nam, Hội Quang học Quang phổ, Hội Giảng dạy Vật lí, Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Vật lí Quỹ Nafosted.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2: 1989-1993.
 • Thạc sĩ Vật lí Chất rắn, Trường Đại học Sư phạm Hà nội: 1994-1996.
 • Tiến sĩ Vật lí Chất rắn, Trường Đại học Sư phạm Hà nội: 2000-2004.
 • Sau tiến sĩ: Đại học Ewha Hàn quốc (2007, 2009).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà nội, 1996-2004,
 • Giảng viên chính, Phó trưởng Khoa, Đại học Sư phạm Hà nội, 2005-2011,
 • Giảng viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Đại học Sư phạm Hà nội 2012-nay,

GIẢNG DẠY

 • Nhập môn Khoa học Tự nhiên,
 • Mở đầu Vật lí Chất rắn,
 • Phương pháp Phổ trong nghiên cứu Vật liệu.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu quang
 • Vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu Quang xúc tác
 • Phổ tán xạ Raman trong nghiên cứu vật liệu