TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookLinkedInGoogleScholarResearchGatePhone
TS Nguyễn Thị Diệu Linh là giảng viên của Bộ môn Phương pháp dạy học Khoa Vật lí. Là cựu sinh viên lớp Y1 - khoá 1997-2001 - Khoa Vật lí Trường ĐHSP Hà Nội. Công tác tại khoa vật lí từ 2009 đến nay, tham gia giảng dạy các học phần về lí luận và phương pháp dạy học vật lí

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1997-2001: Cử nhân sư phạm vật lí -Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2001-2003: Thạc sĩ sư phạm vật lí -Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2015-2020: Tiến sĩ Khoa học giáo dục – Trường ĐHSP Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2002-2009: Giảng viên khối phổ thông chuyên lí – Khoa Vật lí – trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG  Hà Nội
 • 2009-nay: Giảng viên bộ môn PPDH vật lí- Khoa Vật lí- Trường ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Kiểm tra đánh giá trong giáo dục
 • Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại
 • Xây dựng kế hoạch dạy học vật lí
 • Thực hành dạy học tại trường Sư phạm
 • Lí luận và phương pháp dạy học vật lí
 • Phân tích chương trình vật lí phổ thông
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
 • Thống kê xác suất trong dạy học vật lí
 • Dạy giải bài tập vật lí bằng tiếng Anh

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học vật lí, KHTN
 • Phát triển năng lực của học sinh trong dạy học vật lí, KHTN
 • Giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh
 • Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên vật lí, KHTN