CN. Nguyễn Đức Đạt

Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone
CN.Nguyễn Đức Đạt – Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí - cựu sinh viên Khoa Vật lí lớp K67. Luận văn tốt nghiệp liên quan đến nhận thức của sinh viên Vật lí về thế giới quan khoa học. Lĩnh vực nghiên cứu chính về lí luận và phương pháp dạy học Vật lí, dạy học STEM và đào tạo/ bồi dưỡng giáo viên trong dạy học Vật lí, dạy học STEM.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2014 – 2017: Học sinh chuyên lý B0K29 trường THPT chuyên KHTN
  • 2017 – 2021: Cử nhân Sư phạm Vật lí (Dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) – Đại học Sư phạm Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 9/2021: Giáo viên Vật lí, Vật lí bằng Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ
  • 10/2021 – nay: Giảng viên Khoa Vật lí – Đại học Sư phạm Hà Nội

GIẢNG DẠY

  • Thí nghiệm Vật lí phổ thông
  • Tin học trong dạy học Vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Dạy học Vật lí, dạy học STEM nhằm phát triển năng lực học sinh
  • Đào tạo giáo viên/ Bồi dưỡng giáo viên STEM