TS. Dương Xuân Quý

Tổ trưởng tổ Đảng, Giảng viên chính, Tổ trưởng công đoàn
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailPhone
TS. Dương Xuân Quý tốt nghiệp đại học sư phạm và bắt đầu dạy học từ tháng 9 năm 1992. Từ đó đến nay, đã tham gia giảng dạy các bậc học từ THCS, THPT, GDTX , ĐH và Sau ĐH. Trong công việc, luôn làm việc cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Từ 1989 đến 199 học đại học tại Trơngf ĐHSP Hà Nội 2
 • Từ 1995 đến 1997 học cao học tại Trường ĐHSP Hà Nội
 • Từ 2005 đến 2011 làm Nghiên cứu sinh tại Trường ĐHSP Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 1992 đến 1998, dạy học phổ thông tại Thanh Hóa.
 • Từ 1998 đến 2009, dạy học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2
 • Từ 2009 đến nay, dạy học tại Trường ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Lí luận dạy học Bộ môn Vật lí
 • Phân tích chương trình vật lí phổ thông
 • Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Các phương pháp và kĩ thuật dạy học Vật lí
 • Xây dựng và sử dụng thiết bị dạy học Vật lí
 • Dạy học STEM
 • Khai thác các ứng dụng của Vật lí dùng trong dạy học