TS. Nguyễn Anh Thuấn

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
Email

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Tiến sĩ – 2007 – Trường ĐHSP Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giảng viên Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

  • Thí nghiệm vật lí ở trường phổ thông
  • Phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí
  • Lí luận dạy học vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Xây dựng, sử dụng thiết bị thí nghiệm và phần mềm dạy học vật lí
  • Phát triển năng lực của học sinh trong dạy học vật lí
  • Đánh giá trong dạy học vật lí
  • Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên vật lí, KHTN