TS. Trần Bá Trình

Giám đốc Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm, Phó trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên chính
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookLinkedInGoogleScholarResearchGateHomePhone
Có trình độ Tiến sĩ từ năm 2016 ngành khoa học giáo dục và mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vật lí và đào tạo giáo viên ở Việt Nam

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân sư phạm vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội, 2003 – 2007
 • Thạc sĩ LL&PPDH vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội, 2007 – 2009
 • Tiến sĩ Khoa học giáo dục – Trường ĐHSP Hà Nội, 2012 – 2016

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Khoa Vật lí Trường ĐHSP Hà Nội, 2008 – nay
 • Giám đốc – Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm, 2018 – nay
 • Phó trưởng phòng Đào tạo, 2020 – nay

GIẢNG DẠY

 • Lí luận và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
 • Dạy học Vật lí với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và thiết bị thí nghiệm
 • Dạy học Vật lí bằng tiếng Anh

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục STEM cho học sinh
 • Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm và phần mềm trong dạy học Vật lí
 • Học tập kết hợp trong giáo dục trung học và đại học
 • Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo các yêu cầu đổi mới