TS. Nguyễn Thị Tố Khuyên

Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone
TS. Nguyễn Thị Tố Khuyên là giảng viên Khoa Vật lí – Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí - cựu sinh viên Khoa Vật lí lớp Y13. Luận văn liên quan đến giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Luận án tập trung vào vấn đề tăng cường hiệu quả của bồi dưỡng giáo viên trong dạy học STEM. Lĩnh vực nghiên cứu chính về lí luận và phương pháp dạy học Vật lí, dạy học STEM và đào tạo/ bồi dưỡng giáo viên trong dạy học Vật lí, dạy học STEM

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2009 – 2013: Cử nhân Sư phạm Vật lí (Chất lượng cao) – Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2014 – 2016: Thạc sĩ – Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí – Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2018 – 2021: Tiến sĩ – Chuyên ngành Giáo dục Khoa học – Viện Giáo dục Khoa học Sau đại học – Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2013 – 2017: Giáo viên Vật lí, Giáo viên phụ trách chương trình STEM tại THCS Alpha, THPT Chuyên Ngoại ngữ, Học viện sáng tạo S3
  • 10/2021 – nay: Giảng viên Khoa Vật lí – Đại học Sư phạm Hà Nội

GIẢNG DẠY

  • Thí nghiệm Vật lí phổ thông
  • Tin học trong dạy học Vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Dạy học Vật lí, dạy học STEM nhằm phát triển năng lực học sinh
  • Đào tạo giáo viên/ Bồi dưỡng giáo viên STEM