TS. Tưởng Duy Hải

Đảng viên, Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookLinkedInGoogleScholarResearchGateHomePhone
TS.Tưởng Duy Hải là giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính là Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí; Giáo dục STEM; Xây dựng phương tiện và thiết bị giáo dục khoa học; Giáo dục môi trường; Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu; Giáo dục phát triển bền vững,... Tham gia giảng dạy các học phần đào tạo cử nhân sư phạm vật lí, cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lí. Chủ biên, đồng Chủ biên, Tác giả các bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên, tài liệu tham khảo cho giáo viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong đổi mới phương pháp giáo dục, dạy học ở trường phổ thông và nghiên cứu Lí luận và phương pháp dạy học vật lí.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1998-2002: Cử nhân sử phạm Vật lí và Chứng chỉ giảng dạy vật lí bằng tiếng pháp (của AUF), Trường ĐHSP Hà Nội.
 • 2004-2007: Thạc sỹ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2009-2014: Tiến sĩ chuyên ngành khoa học giáo dục – Đại học Aix-Marseille, Cộng Hòa Pháp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2002-2009: Giáo viên Vật lí giảng dạy vật lí bằng tiếng Việt, bằng tiếng Pháp ở các trường THPT Lưu Hoàng, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội.
 • 2009 – 2014: Nghiên cứu sinh tại Đại học Aix-Marseille, Cộng Hòa Pháp
 • 2014-nay: Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.

GIẢNG DẠY

 • Kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lí
 • Lí luận dạy học vật lí
 • Thí nghiệm vật lí phổ thông
 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí
 • Ứng dụng tin học trong dạy học vật lí
 • Phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học vật lí
 • Lịch sử vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí
 • Giáo dục STEM
 • Giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững
 • Xây dựng phương tiện, thiết bị và học liệu trong giáo dục khoa học