PGS. TS. Nguyễn Văn Biên

Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone
PGS.TS. Nguyễn Văn Biên là giảng viên cao cấp của Bộ môn Phương pháp dạy học Khoa Vật lí. Là cựu sinh viên lớp Y1 - khoá 1997-2001 - Khoa Vật lí Trường ĐHSP Hà Nội. Công tác tại khoa vật lí từ 2001 đến nay. Tham gia giảng dạy các học phần về lí luận và phương pháp dạy học vật lí. Là trưởng nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực: giáo dục STEM, dạy học phát triển năng lực trong dạy học vật lí

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1997-2001: Cử nhân sư phạm vật lí -Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2003-2007: Tiến sĩ Khoa học giáo dục – Đại học Koblenz – Landau (CHLB Đức)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2001-2003: Giảng viên tại Khoa Vật lí
 • 2003-2007: NCS tại Đại học Koblenz -Landau
 • 2008-nay: Giảng viên tại Khoa Vật lí
 • 2012-nay: Phó Trưởng Khoa Vật lí
 • 2018-nay: Trưởng Bộ môn PPDH

GIẢNG DẠY

 • Lí luận và phương pháp dạy học vật lí
 • Phân tích chương trình vật lí phổ thông
 • Xây dựng kế hoạch dạy học vật lí
 • Dạy học tích hợp Khoa học tự nhiên

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Phát triển năng lực của học sinh trong dạy học vật lí
 • Giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh
 • Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên vật lí, KHTN