ThS. Nguyễn Quốc Huy

Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookResearchGatePhone
ThS. Nguyễn Quốc Huy là GVTH Bộ môn LL&PP Dạy học khoa Vật lí từ 2009 đến nay. Tham gia giảng dạy các học phần Thí nghiệm Vật lí phổ thông, Sử dụng Thiết bị TN trong dạy học Vật lí. Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong dạy học vật lí, Ứng dụng công nghệ trong đời sống - sản xuất, Xây dựng thiết bị TN trong dạy học vật lí. Là tác giả sách bồi dưỡng HSG, sách luyện thi THPTQG. Là tác giả của nhiều công trình Nghiên cứu Ứng dụng được công nhận bởi các Sở, Ngành và Trung ương

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2003-2007: Cử nhân tại khoa Vật lí -Trường ĐHSP Hà Nội II
 • 2018-2020: Thạc sĩ Vật lí Kĩ thuật tại Viện Vật lí Kĩ thuật ĐHBK Hà Nội
 • 2019-2021: Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Viện Ngoại Ngữ – Trường ĐHBK Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2007-2009: Trường THPT Tam Đảo 2 – Vĩnh Phúc
 • 2009-nay: Khoa Vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Thí nghiệm Vật lí phổ thông
 • Sử dụng Thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong dạy học vật lí và hóa học
 • Ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống và sản xuất
 • Xây dựng và sử dụng thiết bị trong dạy học vật lí
 • Khoa học và công nghệ Nano