TS. Nguyễn Thị Khánh Hòa

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương
TS. Nguyễn Thị Khánh Hòa hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí đại Cương. Là cựu sinh viên khoa Vật lí khóa 2008 – 2012, công tác tại khoa từ năm 2012.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2008 – 2012: Học đại học tại khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2013 – 2015: Học thạc sĩ tại khoa Nước – Môi Trường – Hải Dương học, trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội
  • 2018 – 2021: Học tiến sĩ tại khoa Vật liệu tiên tiến, trường đại học Hiroshima, Nhật Bản

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2012 – nay: Giảng viên bộ môn Vật lí đại cương, khoa Vật lí, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

GIẢNG DẠY

  • Vật lí đại cương cho khoa Hóa học, khoa Sinh học
  • Cở sở Vật lí 3 ( bài tập) cho khoa Vật lí
  • Thí nghiệm vật lí đại cương I, II

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Nghiên cứu tính chất vật lí của Si kết tinh ở nhiệt độ cao và ứng dụng cho chế tạo linh kiện điện tử