TS. Dương Quốc Văn

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailPhone
TS. Dương Quốc Văn hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Vật lý Đại cương, Khoa Vật lý. Là cựu sinh viên Khoa Vật lý, bắt đầu công tác tại Khoa từ năm 2001. Các học phần giảng dạy tại Bộ môn Vật lý Đại cương gồm Cơ sở Vật lý 1, Cơ sở Vật lý 2, Thực hành Vật lý 1, 2, 4 và một số môn chuyên ngành khác.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Vật lý – Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1997 – 2001
  • Tiến sỹ Vật lý – Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2012 – 2017

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giảng viên – Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001 – nay

GIẢNG DẠY

  • Cơ sở Vật lý 1, 2
  • Thực hành Vật lý 1, 2, 4
  • Các môn chuyên ngành Vật lý Thiên văn

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Tính chất quang, quang xúc tác và từ tính của vật liệu bán dẫn
  • Tính chất quang và từ tính của vật liệu perovskite