TS. Minh Thư

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailHomePhone
TS. Lê Minh Thư hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Vật lí Đại cương. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khoá 1999 - 2003, công tác tại Khoa từ năm 2003. Hiện nay là Giảng viên, giảng dạy các môn Cơ sở Vật lí 1, Cơ sở Vật lí 3, Cơ sở Vật lí 4, Thực hành Vật lí 1; Thực hành Vật lí 2.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999 – 2003.
 • Thạc sỹ Vật lí – Viện Khoa Học Việt Nam, 2003 – 2005.
 • Tiến sỹ Vật lí – Trường Đại Học Quốc Gia Chiao Tung, Đài Loan, 2006 – 2011.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Bộ môn Vật Lý Đại cương, Khoa Vật lí, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2003 – nay.

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở Vật lí 1
 • Cơ sở Vật lí 3
 • Cơ sở Vật lí 4
 • Thực hành Vật lí 1
 • Thực hành Vật lí 2

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Mô phỏng các cấu trúc nano bán dẫn.
 • Siêu dẫn nhiệt độ cao sử dụng lí thuyết Ginzburg – Landau.
 • Mô phỏng các hiệu ứng tương tác giữa các phân tử khí nhà kính.