Ths. Nguyễn Anh Vinh

Giáo viên TH
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailPhone
Ths.Nguyễn Anh Vinh hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại bộ môn Vật lí Đại cương. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khóa 1989 – 1993, công tác tại Khoa từ năm 1994.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1989 -1993
  • Thạc sĩ Vật lí Kỹ thuật – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000 -2002
  • NCS Vật lí Lý thuyết – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 – 2019

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giảng dạy, hướng dẫn thực hành 1994 – nay

GIẢNG DẠY

  • Thực hành Cơ sở Vật lí 1, 2, 4.
  • Quan trắc thiên văn.
  • Thực hành Vật lí Đại cương nâng cao.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Bức xạ tia vũ trụ, bức xạ nền và bụi quay
  • Trắc quang và thu phổ trong Thiên văn học