Ths. Nguyễn Thị Thu Minh

Đảng viên, Giáo viên TH, Tổ trưởng công đoàn bộ môn VLĐC
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebookPhone

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Từ 1991 – 1995: Học đại học tại Khoa Vật Lý, trường ĐHSP Hà Nội II
  • Từ 2001 – 2003: Học thạc sỹ tại Khoa Vật Lí, trường ĐHSP Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 1995 – 2004: Giaó viên trường THPT Quế Võ I
  • Từ  2004 – đến nay giáo viên khoa Vật Lí, trường ĐHSP Hà Nội

GIẢNG DẠY

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU