TS. Nguyễn Mạnh Nghĩa

Đảng viên, Giáo viên TH, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailGoogleScholar
TS Nguyễn Mạnh Nghĩa hiện đang làm việc tại Khoa Vật lí, Trường ĐHSPHN. Là cựu sinh viên K51, công tác tại Khoa từ năm 2005. Hiện nay là giáo viên thực hành tại BM VLĐC.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân sư phạm vật lí – Trường ĐHSPHN, 2001 – 2005
  • Thạc sĩ công nghệ môi trường – Trường ĐHBKHN, 2009 – 2012
  • Tiến sĩ kỹ thuật môi trường, Học viện KH và CN, Viện HL KH và CN VN, 2012 – 2019

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giáo viên thực hành – Khoa vật lý, Trường ĐHSPHN, 2005 – nay

GIẢNG DẠY

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Quang xúc tác trên nền vật liệu TiO2, ZnO, Cu2O
  • Đặc tính xốp của vật liệu