123

THÔNG BÁO

  1. Thời gian hội thi: 8h ngày 19 tháng 11 năm 2015
  2. Nội dung thi:
    • Trình bày bảng: thay đổi về thời gian và thời lượng thi, cụ thể: mỗi SV được BGK giao một nội dung và viết trong 12 phút.

Thời gian: 8h00 ngày 16/11/2015

Địa điểm: Khoa Vật lí

  • Ứng xử sư phạm: Theo thông báo số 1
  • Thi dạy học trên lớp: Nội dung và thể lệ như thông báo số 1

Địa điểm: Phòng họp  Khoa Vật lý

xem chi tiết nội dung thông báo