Ngày 22/5/2018 Khoa vật lí đã tổ chức hội thảo rà soát chương trình đào tạo. Hội thảo thu hút toàn bộ cán bộ giảng viên Khoa Vật lí.Về dự với hội thảo có GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội.

GS.TS. Nguyễn Văn Minh phát biểu tại hội thảo

Để chuẩn bị hội thảo, BTC đã yêu cầu toàn bộ giảng viên viết bản đánh giá chương trình mình trực tiếp giảng dạy. Bộ môn tổng hợp ý kiến đánh giá chương trình. Ngoài ra BTC cũng đã lấy ý kiến phản hồi của sinh viên mới ra trường và sinh viên năm cuối của Khoa.

Chương trình hội thảo 

Tài liệu hội thảo