Triển khai công tác Đào tạo NCS, Khoa Vật lí tổ chức buổi gặp gỡ giữa Khoa, Bộ môn, GV Hướng dẫn và NCS Khóa 35.

Thời gian: 14h chiều thứ 6, ngày 4/12/2015

Địa điểm: Phòng họp Khoa

Thành phần: BCN, Trưởng các BM Đào tạo NCS, Trợ lí SĐH, GV Hướng dẫn và NCS Khóa 35

Nội dung:

 – BCN Khoa giới thiệu chung về tình hình của Khoa và các Bộ môn trong Khoa

– Các Trưởng BM giới thiệu kế hoạch seminar của BM và yêu cầu NCS seminar định kì 6 tháng 1 lần

– Các NCS đăng kí các học phần NCS với các Trưởng BM

– Cập nhật một số thay đổi, quy định mới