Ngày 17/4/2017, BM Phương pháp giảng dạy đã tổ chức seminar với GS.TS. Wieland Müller (ĐH Koblenz-Landau, Đức). Seminar đã có sự tham gia của giảng viên, ncs, cao học và sinh viên quan tâm.

Trong 3 giờ, GS.TS. Müller  đã trình bày cách thức xây dựng và sử dụng bài tập thực về chủ đề Lưu trữ năng lượng tái tạo.
Chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia sau khi kết thúc seminar