Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Khoa Vật lí, kết hợp cùng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội và Khoa Vật lí, tổ chức họp Ban liên lạc năm 2017.

1. Thời gian: 7h30 – 13h30 ngày 28 tháng 6 năm 2017 (thứ Tư).

2. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Tp Vĩnh Yên.

3. Thành phần: Toàn thể Thành viên Ban liên lạc và Khách mời.

4. Nội dung:

– Đánh giá hoạt động của Hội trong thời gian qua và đưa ra phương hướng hoạt động.

– Trao đổi về các hoạt động dạy học ở trường phổ thông.

5. Chương trình:

Thời gian Nội dung Người phụ trách / trình bày
7:30 – 8:00 Tập trung tại Khoa Vật lí, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Khoa Vật lí.
8:00 Xuất phát đi Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Tp Vĩnh Yên. Xe của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đón đại biểu.
9:00 – 9:10 Đánh giá hoạt động của Hội và phương hướng hoạt động. TS. Nguyễn Văn Hoà – Trưởng ban liên lạc.
9:10 – 9:20 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học của học sinh thuộc hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm. TS. Nguyễn Văn Hoà – Chủ tịch HĐQT Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm.
9:20 – 9:30 Những điểm lưu ý trong chương trình Vật lí phổ thông mới. PSG.TS Nguyễn Văn Khánh – Phó trưởng Khoa Vật lí.
9:30 – 9:45 Hỗ trợ các hoạt động ở trường phổ thông
– Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
– Hoạt động NCKH của học sinh.
– Dạy học tích hợp.
– Kiểm tra đánh giá.
– Bồi dưỡng học sinh giỏi.
PGS.TS Lục Huy Hoàng – Trưởng Khoa Vật lí
9:45 – 11:30 Thảo luận + Tham quan Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thành viên BLL + Khách mời.
11:30 – 13:00 Ăn trưa. Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Tp Vĩnh Yên.
13:30 Xuất phát về Hà Nội. Xe của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa đại biểu.

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng kí tham dự (trước ngày 26/6/2017), xin liên hệ:

TS Đinh Hùng Mạnh,
Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội,
Điện thoại: 09 18 69 33 66,
Email: manhdh@hnue.edu.vn

Trưởng Khoa Vật lí
PGS.TS Lục Huy Hoàng
Trưởng Ban liên lạc
TS Nguyễn Văn Hoà

 
Bản điện tử của Thông báo