Thực hiện định hướng của  Chi bộ, nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức, ngày 10/12/2015 khoa Vật lí đã mời GS.TS. Đinh Quang Báo trao đổi một số vấn đề về “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau 2015” với cán bộ, giảng viên , học viên và sinh viên. Buổi trình bày đã thu hút được đông đảo cán bộ, học viên, sinh viên Khoa Vật lí và một số giảng viên, sinh viên các khoa trong Trường có chung mối quan tâm.

IMG_06471                      IMG_0648

Trong thời gian gần 3 giờ đồng hồ, GS.TS Đinh Quang Báo đã trình bày một số khái niệm then chốt, những định hướng căn bản và làm rõ một số câu hỏi thảo luận của cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Vật lí.  Những vấn đề được tập trung chú ý theo dõi và thảo luận là: Dạy học định hướng phát triển năng lực là gì? Dạy học tích hợp là gì? Tại sao phải dạy học tích hợp? Khoa Vật lí phải thay đổi chương trình đào tạo như thế nào để đáp ứng được yêu cầu mới của giáo dục? Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa sau 2015 là gì ?  v.v.IMG_0653     IMG_06521

Kết thúc buổi trao đổi, PGS.TS. Lục Huy Hoàng – Trưởng Khoa Vật lí phát biểu cảm ơn bài trình bày có tính khái quát và giá trị cao đối với giảng viên, sinh viên khoa Vật lí. GS.TS. Đinh Quang Báo cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục có những buổi chia sẻ khác để có thể trao đổi các vấn đề được sâu sắc và toàn diện hơn.