HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

KHOA VẬT LÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

THÔNG BÁO SỐ 1

I. Mục đích Hội nghị
– Hội nghị SVNCHK năm học 2014 – 2015 đã thu hút sự tham gia của 61 báo cáo, trong đó có 4 báo cáo xuất sắc được gửi đi dự thi cấp Trường.
– Phát huy các thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Vật lí, tiến tới HNSV NCKH Cấp Trường.
– Tạo điều kiện cho các sinh viên trong khoa Vật lí được báo cáo những kết quả nghiên cứu mới nhất, trao đổi chuyên môn, học thuật nhằm nâng cao kiến thức.

II. Thành phần tham gia
– Toàn thể các bạn sinh viên trong khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
– Thời gian dự kiến: 19/04/2016
– Địa điểm: Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV. Cách thức đăng kí tham dự
Sinh viên muốn tham gia HNSV NCKH 2016 của Khoa Vật lí cần gửi email với tiêu đề “Đăng kí HNSV NCKH 2016” tới địa chỉ sau:
svnckh.phys.hnue@gmail.com
Sinh viên sẽ nhận được email trả lời của BTC kèm các văn bản mẫu và hướng dẫn chi tiết. Bản đăng kí cần được điền đầy đủ thông tin và gửi tới email của BTC trước ngày: 18/12/2015.
Báo cáo tóm tắt bản mềm cần được gửi tới email của BTC trước ngày 26/02/2016.
Báo cáo toàn văn bản mềm cần được gửi tới email của BTC và bản cứng có nhận xét của giáo viên hướng dẫn, được gửi cho ThS. Bùi Thị Hà Giang, phòng 218, Khoa Vật lí trước ngày 08/04/2016 (vào chiều thứ 3 hàng tuần).
Thông tin về HNSV NCKH 2016 và các văn bản hướng dẫn chi tiết cũng sẽ được đăng tải trên trang web của khoa Vật lí tại địa chỉ:
http://phys.hnue.edu.vn
https://drive.google.com/open?id=0B6mif39BNaQgVDVuV1N4T092YkU
Các báo cáo có chất lượng được lựa chọn tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường. Những báo cáo đạt điểm từ 16/20 điểm sẽ được cộng điểm thưởng vào 01 môn học chuyên ngành theo quy chế.

V. Ban tổ chức

Trưởng ban:
PGS. TS. Lục Huy Hoàng
Phó ban:
TS. Lê Đức Ánh
Hội đồng khoa học:
PGS.TS. Lê Viết Hòa
PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hưng
PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Lan

Ban thư ký:
TS. Phạm Đỗ Chung
TS. Bùi Đức Tĩnh
TS. Lê Minh Thư
ThS. Bùi Thị Hà Giang
ThS. Vương Văn Cường

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô hướng dẫn để cho Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lí năm học 2015 – 2016 đạt được những kết quả cao nhất.

Hà Nội, 09/12/2015
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Lục Huy Hoàng