Theo công văn số 28/ĐHSPHN-ĐT về việc thực thực tập sư phạm năm 2014, Ban chủ nhiệm  khoa Vật lý cử các cán bộ sau đi dự giờ đánh giá các sinh viên chính quy K60 của khoa đi thực tập sư phạm đợt 2 như sau: (Tải file tại…
..>>