Khoa Vật lí đào tạo 1 mã ngành với 3 chương trình đào tạo:

+ Cử nhân Sư phạm Vật lí;

+ Cử nhân Sư phạm Vật lí chất lượng cao;

+ Cử nhân Sư phạm Vật lí tiếng Anh.

IMG_1135 00IMG_1151

* Chương trình đào tạo: Cử nhân Sư phạm Vật lí và Sư phạm Vật lí – Chất lượng cao.

+  Mục tiêu: Đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục bậc THPT, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

+ Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Có đủ năng lực là giáo viên dạy ở trường THCS, THPT, THPT chuyên, giảng viên ở trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu; cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục.

IMG_1159 00IMG_1148

* Chương trình đào tạo: Cử nhân Sư phạm Vật lí  tiếng Anh.

+ Mục tiêu: Đào tạo giáo viên trình độ đại học có đầy đủ phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục bậc THPT, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, đồng thời có đủ năng lực giao tiếp, giảng dạy môn Vật lí bằng tiếng Anh ở các bậc học này.

+ Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp: Giáo viên dạy môn Vật lí ở trường THCS, THPT, đặc biệt là giáo viên dạy phổ thông ở các trường song ngữ, trường quốc tế; giảng viên ở trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu; cán bộ hành chính ở một số cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục.