Nội dung: Phương pháp tính số và mô phỏng trong VLLT

Người trình bày: PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Trường Đại học Điện Lực

Thời gian: 13h30 ngày 30 tháng 11 năm 2108.

Địa điểm: Phòng 219, giảng đường C (Phòng máy tính)

Thành phần: Giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành VLLT, sinh viên.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

                                                                      Bộ môn Vật lí lí thuyết