Khoa Vật Lí tổ chức Seminar của các GS Wonshik Choi, GS Se-Jong Kahng, GS Donghun Lee, Khoa Vật lí, Đại Học Hàn Quốc (Department of Physics, Korea University)
Nội dung: Giới thiệu các hướng nghiên cứu tại Khoa Vật lí – Đại học Hàn Quốc.
Thời gian: 09h00 – 11h00, Thứ 5 ngày 06/12/2018.
Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C – Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Kính mời các nhà khoa học, các NCS, các học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm tới dự.