Nhận lời mời của Ban chủ nhiệm Khoa Vật lí, TS. Trần Đình Phong (USTH) và PGS. TS. Đỗ Vân Nam (ĐH Thành Tây) sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu mới về vật liệu xúc tác và vật lí hệ thấp chiều dưới dạng các seminars khoa học cấp khoa cho cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên Khoa Vật lí, Khoa Hóa học và các cá nhân quan tâm.

Kế hoạch cụ thể như sau:

 • Địa điểm: Hội trường K1, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Thời gian: Từ 9:00 đến 11:00, Thứ Tư, 28/11/2018.
 • Nội dung:
  • Seminar 1: (từ 09:00 – 10:00)
   • Tiêu đề (Title): Artificial leaf for solar H 2 generation: An update on our recent progress
   • Người trình bày (Invited speaker): TS Trần Đình Phong (Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018), University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Vietnam Academy of Science and Technology.
  • Seminar 2: (từ 10:00 – 11:00)
   • Tiêu đề (Title): Physics and application potential of van der Waals heterostructures: focused on twisted bilayer graphene
   • Người trình bày (Invited speaker): PGS. TS. Đỗ Vân Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu tiên tiến (TIAS) Đại học Thành Tây

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến tham dự.