Bộ môn Vật lí lí thuyết, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar Bộ môn cho NCS. Lê Thị Thanh Hương.

Thời gian: 8h00, Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT và các nghiên cứu sinh.

Tên luận án: Nghiên cứu các tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng và siêu mạng oxit bằng phương pháp thống kê mômen. 

 Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lí lí thuyết