Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện Vật lí, sẽ giảng dạy chuyên đề:

Phương pháp tích phân phiếm hàm trong vật lí.

+ Thời gian: 14h các ngày 12, 16 và 19 tháng 5 năm 2107.

+ Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C (Phòng seminar Bộ môn Vật lí lí thuyết)

+ Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, NCS, Cao học viên và sinh viên năm thứ 4 thuộc chuyên ngành VLLT.

Đây là chuyên đề có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu VLLT do đó Bộ môn yêu cầu tất cả các NCS tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Bộ môn VLLT