THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA VẬT LÍ

NĂM HỌC 2016 – 2017

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2016 2017 sẽ được tiến hành vào ngày 27 và 28 tháng 04 năm 2017 tại Phòng họp khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ban tổ chức đã nhận được 56 báo cáo toàn văn của các tác giả là các sinh viên Khoa Vật lí. Toàn bộ các báo cáo toàn văn đã được phản biện. Danh sách các báo cáo của các tác giả được chấp nhận trình bày tại Hội nghị kèm theo chương trình chi tiết được đính kèm theo Thông báo này. Download tại đây.

Các phiên báo cáo miệng (oral) được tổ chức từ 8h00 ngày 27/04/2017 tại 03 tiểu ban của Hội nghị. Tiểu ban Vật lí lí thuyết (Lí thuyết trường, Lí thuyết chất rắn, Vật lí thiên văn) được tổ chức tại Phòng 300 Nhà C ; Tiểu ban Vật lí thực nghiệm  (Chất rắn, Điện tử, Vật lí môi trường) được tổ chức tại PHK; Tiểu ban Phương pháp dạy học Vật lí được tổ chức tại tầng 4 nhà C.

Phiên toàn thể và Phiên Poster được tổ chức vào 8h00 ngày 28/04/2017. (Danh sách các báo cáo trong phiên toàn thể sẽ được Ban tổ chức Hội nghị cập nhật từ kết quả của 03 tiểu ban diễn ra trong ngày 27/04/2107 và thông báo tới các tác giả).

Các báo cáo Poster cần chuẩn bị 01 trang A0, trình bày theo chiều dọc, và được treo tại Hội nghị từ 8h00 đến 12h00 ngày 28/04/2017. Poster không có người thuyết minh khi Hội đồng chấm poster đi kiểm tra sẽ không được chấm.

Ban tổ chức trân trọng đề nghị và kính mời các thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên và cá nhân quan tâm tới tham dự Hội nghị.

                                                                                        Trưởng ban tổ chức

 

                                                                                      PGS. TS Lục Huy Hoàng