Theo Thông báo số 17/TB-CĐ ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội, BCH Công đoàn Trường phối hợp với Trạm Y tế  và Bện viện đa khoa Medlatec tổ chức khám sức khoẻ định kì cho cán bộ, viên chức Trường năm 2015.

I. NỘI DUNG

– Siêu âm bụng tổng quát.

– Chụp X-quang tim phổi thẳng.

– Xét nghiệm:

  • Các xét nghiệm chung: Tổng phân tích máu, nước tiểu, đường máu, Acit Uric, mỡ máu, chức năng gan.
  • Đối với nam: chuẩn đoán sớm ung thu gan, ung thu.
    Đối với nữ: chuẩn đoán sớm ung thu vú.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Thời gian: Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017; Lịch khám đối với cán bộ, viên chức khoa Vật lí: Thứ Tư, ngày 8/3/2017.

  • 7h30 – 10h00: lấy mẫu xét nghiệm máu
  • 13h30 – 16h30: khám sức khoẻ

– Địa điểm: tầng 1 Hội trường 11-10.

– Đối tượng:

  • Cán bộ, viên chức theo bảng lương của Trường tại phòng KHTC (không bao gồm cán bộ thử việc, tạo nguồn tại đơn vị).
  •  Cán bộ nghỉ hưu từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2017.

(BCH Công Đoàn khoa Vật lí)