Sáng nay (11/05/2017), cán bộ của bộ môn Vật lí chất rắn, Vật lí Đại cương và Vật lí Lí thuyết đã dự giờ môn Vật lí chất rắn lớp K K64 (bài Bán dẫn) do PGS. TS. Lục Huy Hoàng giảng dậy. Các ý kiến của buổi rút kinh nghiệm đều thống nhất đây là một giờ giảng được chuẩn bị chu đáo; giảng viên có tương tác tốt với sinh viên, tạo tình huống hấp dẫn lôi cuốn sự chú ý của sinh viên vào bài giảng. Nội dung bài giảng đảm bảo theo chương trình. Một số góp ý cho bài giảng: Bài giảng đã có sự cải tiến so với cách giảng dạy truyền thống. Nội dung bài giảng yêu cầu sinh viên tích cực chủ động đọc tài liệu để trao đổi và thảo luận sôi nổi hơn.