Cập nhật 02/6/2017: cập nhật Chương trình.

Cập nhật 24/5/2017: thay đổi thời gian sang ngày 5 tháng 6 năm 2017 (thứ Hai).

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; thực hiện Thông báo số 48/TB-CĐ ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội; nhằm tăng cường sự gắn kết giữa con em cán bộ Khoa Vật lí với nơi công tác của bố mẹ, BCN, Công đoàn, LCĐ- HSV Khoa Vật lí tổ chức chương trình “Ngày hội Vật lí”.

 1. Thời gian: từ 8h30 đến 16h30 ngày 01/6/2017 từ 8h30 đến 16h30 ngày 5/6/2017
 2. Địa điểm: Khuôn viên Khoa Vật lí
 3. Đối tượng: Toàn bộ con em dưới 15 tuổi của cán bộ Khoa Vật lí. Với các cháu nhỏ hơn 6 tuổi cần có người lớn đi kèm. Cán bộ khoa Vật lí đăng kí cho con em mình tham gia chương trình theo biểu mẫu trước ngày 23/5/2019. Biểu mẫu đăng kí: https://goo.gl/forms/HG9r6YuLcGUr4iMC3
 1. Nội dung hoạt động: các con sẽ được chia thành từng nhóm 5 người dưới sự hướng dẫn của một sinh viên. Các con sẽ được trải nghiệm các hoạt động sau:
  + Học 1 giờ trải nghiệm vật lí.
  + Thực hiện các nhiệm vụ thực nghiệm ở các phòng thí nghiệm (cần có được chữ kí xác nhận của các trưởng phòng).
  + Tham gia các  trò chơi tập thể (có tính điểm).
  + Thi rung chuông vàng.
  Các con tham gia tất cả các hoạt động và đều đạt yêu cầu sẽ được Trưởng Khoa cấp một chứng chỉ tham dự Ngày hội Vật lí.

Chương trình “Ngày hội Vật lí” (cập nhật 2/6):

Thời gian Hoạt động Địa điểm
8h30-9h00 Đón tiếp, phân nhóm nhận các đội trưởng Phòng họp khoa Vật lí
9h00-9h30 Cùng nhau học vật lí Phòng họp khoa Vật lí
9h30-10h00 Quan sát qua kính thiên văn, kính hiển vi Phòng thiên văn
10h00-10h45 Tự làm thí nghiệm đơn giản Phòng thí nghiệm phổ thông
10h45-11h15 Thí nghiệm vui Phòng thí nghiệm vật lí chất rắn
11h30-13h00 Ăn trưa Phòng họp khoa
13h00-14h00 Chơi trò chơi tập thể Sảnh khoa Vật lí
14h00-15h00 Rung chuông vàng khoa học Phòng họp Khoa
15h00-16h00 Cấp chứng chỉ tham dự Phòng họp Khoa

(BCN, Công đoàn, LCĐ- HSV Khoa Vật lí)