Bộ môn Vật lí lí thuyết tổ chức dự giờ của các giảng viên theo lịch như sau:

  • PGS. TS. Lê Đức Ánh

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 811 giảng đường K.

Môn: Toán cho Vật lí 2 (hệ dạy Vật lí bằng tiếng Anh).

  • PGS. TS. Nguyễn Quang Học

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 204 giảng đường D3.

Môn: Cơ sở Vật lí lí thuyết 2.

  • TS. Nguyễn Chính Cương

Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C.

Môn: Cơ sở Vật lí lí thuyết 3.

  • TS. Đào Thị Lệ Thủy

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 503 giảng đường D3.

Môn: Cơ sở Vật lí lí thuyết 4.

              Kính mời các thầy cô tới dự.

                                                             Bộ môn Vật lí lí thuyết.