Thông Báo Seminar

 

Bộ môn Vật lí lí thuyết, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar về một số hướng nghiên cứu của Bộ môn.

Thời gian: 14h30 Thứ 5, ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C.

Thành phần: Các giảng viên của Bộ môn Vật lí lí thuyết, Học viên cao học K26 Vật lí lí thuyết, Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Vật lí lí thuyết.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

                                                            Bộ môn Vật lí lí thuyết