Thông Báo Seminar

 

Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học.

Tên báo cáo:

Một số kết quả nghiên cứu mới trong một số mô hình mở rộng mô hình chuẩn

Tóm tắt: Mô hình chuẩn (MHC) là mô hình thành công nhất trong việc thống nhất các tương tác mạnh, tương tác yếu và tương tác điện từ. Cho đến nay, hầu hết các tiên đoán của MHC đã được thực nghiệm xác nhận. Tuy nhiên, nhiều vấn đề bản thân mô hình này chưa thể giải quyết được: số thế hệ fecmion, khối lượng neutrino, lượng tử hóa điện tích, vấn đề phân bậc khối lượng, vật chất tối,….Vì thế, việc mở rộng mô hình chuẩn là một yêu cầu khách quan. Trong báo cáo này chúng tôi tập trung vào giải quyết một số vấn đề trên trong các mô hình cụ thể:

  • Mô hình 3-3-1 tối thiểu
  • Mô hình siêu đối xứng
  • Mô hình Randall- Sundrum
  • Vật lý phi hạt

Các kết quả đã được chúng tôi đang trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.

Người trình bày:

1) GS. TS Đặng Văn Soa, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

2) TS Đào Thị Lệ Thủy, Trường ĐHSP Hà Nội.

3) ThS Bùi Thị Hà Giang, Trường ĐHSP Hà Nội.

Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành VLLT.

                      Kính mời mọi người quan tâm tới dự

                                                            Bộ môn Vật lí lí thuyết