Thông Báo Seminar

Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar chuyên đề.

CHUYÊN ĐỀ I

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lý, Trường ĐHSPHN:

 TS Wen-Bin Jian

Department of Electrophysics, National Chiao Tung University.

tới thăm và giảng chuyên đề cho nghiên cứu sinh và cao học.

Thời gian: 14 giờ đến 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2016.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành VLLT.

Tên chuyên đề: Experimental Introduction to Graphene and Its Electrical Properties (In graphene, the scientists explore many interesting transport behaviors. In the talk, we may cover experimental results: the Landau level, Quantum Hall effect, device physics, contact, fluctuation-induced tunneling conduction, band structure, band gap opening, density of states, localization, Mott’s 2D hopping transport).

 

CHUYÊN ĐỀ II

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lý, Trường ĐHSPHN:

TS Chon Saar Chu

Department Of Electrophysics, National Chiao Tung University.

tới thăm và giảng chuyên đề cho nghiên cứu sinh và cao học.

Thời gian: 15 giờ đến 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2016.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành VLLT.

Tên chuyên đề: An introductory lecture on quantum transport.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lý lý thuyết

Chi tiết theo đường dẫn sau: Thông báo seminar