THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI THẢO DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

            Ban tổ chức Hội thảo khoa học DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC đã nhận được 63 bản báo cáo của các đại biểu từ nhiều miền đất nước. Ban tổ chức xin cảm ơn các đại biểu đã đăng kí tham dự và báo cáo tại Hội thảo. Chúng tôi đã gửi giấy mời báo cáo và giấy mời tham dự dựa trên sự đăng kí và kết quả phản biện báo cáo toàn văn theo đường bưu điện tới toàn thể Quý vị.

Hội thảo khoa học DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC được tổ chức vào ngày 08 tháng 10 năm 2016.

Lễ khai mạc hội thảo:

– Thời gian: 8h00 ngày 8 tháng 10 năm 2016 (Đăng kí đại biểu bắt đầu từ 7h30)

– Địa điểm: Hội trường K1 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình chi tiết của hội thảo sẽ được đăng tải trên website:

http://phys.hnue.edu.vn/htdhvl

– Ngoài 2 báo cáo tổng quan, các báo cáo được trình bày tại các tiểu ban trong thời gian không quá 10 phút.

– Các tác giả có nhu cầu sử dụng máy chiếu để trình chiếu báo cáo tại Hội thảo cần chuẩn bị báo cáo trên Microsoft Powerpoint, gửi files trình bày tới mail của hội thảo trước 05/10/2016. Tên files được đặt theo dạng thống nhất như sau: x_A_y.ppt (trong đó x là số thứ tự tiểu ban; A là Họ và tên người báo cáo, y là số thứ tự báo cáo trong tiểu ban theo như chương trình hội thảo gửi kèm  với thông báo này, Ví dụ: 1_Nguyen_Van_Bien_02.ppt).

– Trong trường hợp đặc biệt phải sử dụng máy tính cá nhân (cần dùng phần mềm chuyên dụng), báo cáo viên trao đổi với Ban tổ chức khi đăng kí đại biểu.

Thông tin liên lạc ban thư kí hội thảo:

E-mail: htdhvl@gmail.com

Điện thoại: 0961003935 (TS. Trần Ngọc Chất)

Địa chỉ bưu điện:         Hội thảo dạy học vật lí

Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH