Thông báo số 2 – Hội thảo dạy học vật lí theo định hướng phát triển năng lực

  THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC             Ban tổ chức Hội thảo khoa học DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC đã nhận được 63 bản báo cáo của các đại biểu từ nhiều…
..>>

Thông báo Seminar

Thông Báo Seminar Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar chuyên đề. CHUYÊN ĐỀ I Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lý, Trường ĐHSPHN:  TS Wen-Bin Jian Department of Electrophysics, National Chiao Tung University. tới…
..>>

Thông Báo Seminar của TS. Sofia Ramsted

Tiêu đề: Wind shaping in binary AGB stars Người trình bày: Dr. Sofia Ramsted, Upssala University Thời gian: 9:30am, Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016 Địa điểm:  Phòng họp Khoa Vật lí, nhà C,  Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Abstract: The required conditions for stars…
..>>

Seminar by Dr. Isabelle Kleiner

Tiêu đề: "Spectroscopy of internal rotors and applications to astrophysical, atmospheric and biological molecules" Người trình bày: Dr. Isabelle Kleiner; Paris-Est Creteil University (UPEC), France Thời gian: 14g00, ngày 24/3/2016 (thứ 5) Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, nhà C Abstract: "In this talk I will first give a…
..>>

Thông báo seminar

Thông Báo Seminar Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2016. Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội …
..>>

Seminar by Dr. Hoang Chi Thiem

Title:  "Polarization of Anomalous Microwave Emission from Ferromagnetic Nanoparticles" Speaker: Dr. Hoang Chi Thiem(Canadian Institute for Theoretical Astrophysics). Time: 2:00pm, Monday, January 4th, 2016. Location: Room 323, Physics Department, HNUE. Abstract: Anomalous microwave emission (AME) in the 10-60 GHz frequency range is an important Galactic foreground component that contaminates the cosmic microwave…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797