Thông Báo Seminar

Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học.

 

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lý, Trường ĐHSPHN

GS.TSKH Cao Long Vân

Trường ĐHTH Zielona Góra, Cộng Hòa Ba Lan.

tới thăm và seminar khoa học

Thời gian: 15 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2015.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành VLLT.

Tên báo cáo:  Wave propagation in EIT media and structured continuum

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lý lý thuyết

Chi tiết theo đường dẫn sau: Thông báo seminar GS.TSKH Cao Long Vân