QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

KHOA VẬT LÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 1. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển
 • Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
 • Thi gian đăng ký xét tuyn và công b kết qu xét tuyn: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hình thc đăng ký xét tuyn:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Nguyên tc xét tuyn: Xét tuyển theo từng ngành.
 • Tiêu chí xét tuyn:  Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu da theo tng đim thi 3 môn (bao gm c đim ưu tiên (nếu có)). Nếu xét tuyển theo phương thức 2 còn thừa chỉ tiêu thì sẽ chuyển chỉ tiêu sang phương thức 1.
 • Ngưỡng đm bo cht lượng đu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Chỉ tiêu xét tuyển:
STT Ngành/Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 – Sư phạm Vật lí:

 

 

7140211A Toán, Vật lí, Hoá học

 

70

 

7140211B Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30
2 – Sư phạm Vật lí (Giảng dạy Vật lí bằng tiếng Anh): 7140211C Toán, Vật lí, Hoá học 10

 

7140211D Toán, Vật lí, Tiếng Anh 20
 1. Xét tuyển thẳng XTT2

Chỉ tiêu xét tuyển

 • Ngành Sư phạm Vật lí: 60
 • phạm Vật lí (Giảng dạy Vật lí bằng tiếng Anh): 10

Điều kiện đăng kí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt và học lực giỏi cả 3 năm ở bậc THPT, thỏa mãn một trong các điều kiện quy định dưới đây:

a.1. Thí sinh là học sinh đội tuyển cấp tỉnh (thành phố) hoặc của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

a.2. Thí sinh là học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (thành phố) ở bậc THPT.

a.3. Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

a.4. Thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế đạt từ 6.0 đối với IELTS hoặc 61  đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối với TOEIC trở lên. Chứng chỉ Tiếng Pháp DELF từ B1 trở lên hoặc TCF≥300, chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS≥950. (Thời hạn 2 năm tính đến ngày 20/07/2020).

Nguyên tắc xét tuyển:  Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng mục a.1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục a.2, a.3, a.4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục a.2 đến a.4 xét tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 các môn vật lí và toán (đã cng đim ưu tiên đi tượng và ưu tiên khu vc nếu có).