Bộ môn Vật lí Đại cương trân trọng kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên quan tâm tới dự seminar Khoa học:

Chủ đề:

Optical Transition of Semiconductor Quantum Dots

Người trình bày: TS. Lê Minh Thư

Thời gian: 13h00, thứ 3 ngày 16/6/2020

Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Abstract:

In this talk, we present our simulation results of the effects of size nonuniformity on the optical transition of ensembles of the vertical lens-shaped circular quantum dots. UsingGaussian distribution of the dot size, we are able to simulate the inhomogeneous broadening of the average intensity of the optical transitions of the dot’s ensemble at different temperatures. Our simulation results show qualitative agreement with the experimental observations.