Bài viết mới

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Nguyễn Hồng Nam Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp). Thời gian: 8h30 Thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: PGS. TS. Nguyễn Cao Khang Bộ môn Vật lí Đại cương, Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian: 14h30 Thứ Tư, ngày 28…
..>>
Bài viết mới

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày:TS. Cấn Thị Thu Thủy Bộ môn Vật lí Đại cương, Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian: 15h30 Thứ Tư, ngày 28 tháng…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày:TS. Lê Minh Thư Bộ môn Vật lí Đại cương, Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian: 16h30 Thứ Tư, ngày 28 tháng 12…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Dương Quốc Văn Bộ môn Vật lí Đại cương, Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian: 15h00 Thứ Tư, ngày 28 tháng…
..>>
Bài viết mới

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Lê Công Tường Bộ môn Vật lí Đại cương, Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian: 16h00 Thứ Tư, ngày 28 tháng…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Phạm Tuấn Anh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam Thời gian: 10h00 Thứ 5, ngày 24 tháng…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Thái Bộ môn Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà nội Thời gian:…
..>>

SEMINAR KHOA HỌC

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Lê Công Tường Thời gian: 10h30 Thứ 5, ngày 9 tháng 6 năm 2022 Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà…
..>>

SEMINAR KHOA HỌC

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: Guillaume Patanchon The Astroparticle and Cosmology Laboratory (APC), Paris University The Department of Space and Applications, USTH  Thời gian: 14h00 Thứ 5, ngày 28 tháng 04 năm 2022 Địa điểm:…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797