Bộ môn VLĐC

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Ha Tran Laboratoire de Météorologie DynamiqueEcole Polytechnique, Sorbonne Université, CNRS, Thời gian: 10h30 Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024 Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật…
..>>
Bộ môn VLĐC

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Lê Minh Thư Thời gian: 15h30 Thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023 Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà…
..>>
Bộ môn VLĐC

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Cấn Thị Thu Thủy Thời gian: 15h00 Thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023 Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy,…
..>>
Bộ môn VLĐC

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Dương Quốc Văn Thời gian: 14h30 Thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023 Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà…
..>>
Bộ môn VLĐC

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Lê Công Tường Thời gian: 14h00 Thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023 Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà…
..>>
Bộ môn VLĐC

SEMINAR KHOA HỌC

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: Guillaume Patanchon The Astroparticle and Cosmology Laboratory (APC), Paris University The Department of Space and Applications, USTH  Thời gian: 13h30 Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023 Địa điểm:…
..>>
Bài viết mới

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Lê Công Tường Thời gian: 14h30 Thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023 Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà…
..>>
Bài viết mới

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày:TS. Phạm Tuấn Anh Trung tâm vũ trụ Việt Nam, Viện hàn lâm khoa học Việt Nam Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 27 tháng 07 năm 2023 Địa…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Ha Tran Dynamic Meteorology Laboratory, CNRS, France Thời gian: 14h00 Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, 136 Xuân…
..>>

THÔNG BÁO SEMINAR

Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học: Người trình bày: TS. Isabelle Kleiner Inter-university of Atmospheric System Laboratory (LISA), CNRS, France Thời gian: 15h00 Thứ 3, ngày 25 tháng 04 năm 2023 Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí,…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797