THÔNG BÁO SỐ 2
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA VẬT LÍ
NĂM HỌC 2015 – 2016

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2015 – 2016 sẽ được tiến hành vào ngày 28 và 29 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ban tổ chức đã nhận được 54 báo cáo toàn văn của các tác giả là các sinh viên Khoa Vật lí. Toàn bộ các báo cáo toàn văn đã được phản biện. Danh sách các báo cáo của các tác giả được chấp nhận trình bày tại Hội nghị kèm theo chương trình chi tiết được đính kèm theo Thông báo này https://drive.google.com/open?id=0B4kTq_-EFKWRRURoNzdYZXVLNHc.

Các phiên báo cáo miệng (oral) được tổ chức từ 7h30 ngày 28/04/2016 tại 03 tiểu ban của Hội nghị: Vật lí lí thuyết (Lí thuyết trường, Lí thuyết chất rắn, Vật lí thiên văn) ; Vật lí thực nghiệm (Chất rắn, Điện tử, Vật lí môi trường); Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí.

Phiên toàn thể và Phiên Poster được tổ chức vào 8h00 ngày 29/04/2016. (Danh sách các báo cáo trong phiên toàn thể sẽ được Ban tổ chức Hội nghị cập nhật từ kết quả của 03 tiểu ban diễn ra trong ngày 28/04/2106 và thông báo tới các tác giả).

Các báo cáo Poster cần chuẩn bị 01 trang A0, trình bày theo chiều dọc, và được treo tại Hội nghị từ 8h00 đến 12h00 ngày 29/04/2016.

Ban tổ chức trân trọng đề nghị và kính mời các thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên và cá nhân quan tâm tới tham dự Hội nghị.

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2016
Trưởng ban tổ chức

PGS. TS Lục Huy Hoàng